[email protected] 011 322 44 56 Monday - Friday 10 AM - 8 PM

ควรใช้อาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง

thetastefood

ควรใช้อาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง

ควรใช้อาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง อาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง เป็นอาหารทางการแพทย์ อาหารสุขภาพ ที่ได้รับการยอมรับจากโรงพยาบาลให้นำไปให้ผู้ป่วยได้ เป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ไมาสามารถรับประทานอาหารเองได้ และผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง

MORE ...

การให้อาหารสายยาง ใส่สายยางอยู่ในร่างกายนานๆจะเกิดข้อเสียอะไรหรือไม่

thetastefood

การให้อาหารสายยาง ใส่สายยางอยู่ในร่างกายนานๆจะเกิดข้อเสียอะไรหรือไม่

การให้อาหารสายยาง ใส่สายยางอยู่ในร่างกายนานๆจะเกิดข้อเสียอะไรหรือไม่ การให้อาหารทางสายยางในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ แน่นอนว่าจะต้องมีความจำเป็นในเรื่องของการรักษาความสะอาด รวมไปถึงอาการบาดเจ็บของผู้ป่วยก็เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ดูแลจะต้องคำนึงถึง

MORE ...

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

thetastefood

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โรคเบาหวาน เป็นโรคที่มีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เกิดเนื่องจากมีอินซูลินน้อย หรือร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน ทำให้ไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้ตามปกติ มีอาการปัสสาวะบ่อย หิวน้ำบ่อย น้ำหนักลด ผลในระยะยาวทำให้เกิดโรคเบาหวานข้นตา เบาหวานลงไต โรคหัวใจและหลอดเลือดตีบแข็งและอื่นๆ

MORE ...

อาหารผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยโรค “ลำไส้อุดตัน” ที่ควรกินและหลีกเลี่ยง

thetastefood

อาหารผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยโรค “ลำไส้อุดตัน” ที่ควรกินและหลีกเลี่ยง

อาหารผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยโรค “ลำไส้อุดตัน” ที่ควรกินและหลีกเลี่ยง ภาวะลำไส้อุดตัน เป็นสภาวะที่ทำให้เกิดความผิดปกติต่อระบบทางเดินอาหาร และส่งผลกระทบต่อการรับประทานอาหารของผู้ป่วยอย่างมาก เพราะการกินอาหารอย่างไม่เหมาะสม อาจทำให้อาการลำไส้อุดตันทรุดหนักลงได้ Hello คุณหมอ เลยจะมาแนะนำ อาหารสําหรับผู้ป่วยลําไส้อุดตัน ว่าควรกินอะไรบ้าง ถึงจะช่วยบรรเทาอาการได้

MORE ...

อาหารปั่นผสม อาหารผู้ป่วย สูตรโปรตีนสูง

thetastefood

อาหารปั่นผสม อาหารผู้ป่วย สูตรโปรตีนสูง

อาหารปั่นผสม อาหารผู้ป่วย สูตรโปรตีนสูง ใช้กับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง เป็นอาหารที่ประกอบด้วยสารอาหารหลักที่ครบ 5 หมู่ โดยจะนำวัตถุดิบต่าง ๆที่นักโภชนาการเป็นผู้กำหนดมาผ่านกระบวนการทำให้สุก ซึ่งอาหารปั่นผสม จะคำนึงถึงประโยชน์ด้านโภชนาการเป็นหลักเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและในปริมาณที่เหมาะสมแก่ร่างกาย โดยจะมีขั้นตอนการผลิตที่มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่สะอาดและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา

MORE ...

อาหารผู้ป่วย ที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด

thetastefood

อาหารผู้ป่วย ที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด

อาหารผู้ป่วย ที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ปัจจุบันต้องยอมรับว่าอาหารมีหลากหลายประเภทมากขึ้น ซึ่งหลายๆชนิดนั้นมีคุณค่าทางอาหารที่ดีอยู่มาก และหลายๆชนิดมีคุณค่าทางอาหารน้อยแต่มีรสอร่อย กระตุ้นความอยากอาหารได้ดีแก่ผู้รับประทาน ไม่ว่าจะอาหารจำพนวกไขมันสูงหรือน้ำตาลสูงจะเป็นที่นิยมมาก เช่นเดียวกันกับอาหารน้ำตาลสูงที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดหลากหลายชนิด การแข่งขันทางการตลาดของเครื่องดื่มในสูงขึ้น

MORE ...

อาหารผู้ป่วย บำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

thetastefood

อาหารผู้ป่วย บำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

อาหารผู้ป่วย บำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ไตวายเรื้อรัง คือ ภาวะที่ไตไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ไตวายจากเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เนื้อไตมีการอักเสบเรื้อรัง ไตมีถุงน้ำ ฯลฯ

MORE ...