[email protected] 011 322 44 56 Monday - Friday 10 AM - 8 PM

แพ้เครื่องสำอาง รับมืออย่างไรดี?

onearoon

แพ้เครื่องสำอาง รับมืออย่างไรดี?

แพ้เครื่องสำอาง รับมืออย่างไรดี? แพ้เครื่องสำอาง เป็นปฏิกิริยาที่ผิวแสดงอาการแพ้สารเคมีในเครื่องสำอาง จนเกิดอาการผิวหนังแดง บวม มีผื่น คัน หรืออาการอื่น ๆ เช่น ผิวหนังอักเสบ ผิวหนังลอก ผื่นแพ้สัมผัส ผิวไวต่อแสง เกิดการติดเชื้อ เป็นลมพิษ หรือมีภาวะแทรกซ้อนอื่นที่เป็นอันตราย เป็นต้น แม้เครื่องสำอางนั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือออร์แกนิค ก็อาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้ โดยผู้ที่แพ้เกสรดอกไม้หรือแพ้อาหาร มีความเสี่ยงสูงที่จะแพ้เครื่องสำอาง

MORE ...