[email protected] 011 322 44 56 Monday - Friday 10 AM - 8 PM

ตรวจสุขภาพ เจาะเลือด “ตรวจภูมิแพ้” เพื่อการรักษาที่ตรงจุด

สุขภาพ

ตรวจสุขภาพ เจาะเลือด “ตรวจภูมิแพ้” เพื่อการรักษาที่ตรงจุด

ตรวจสุขภาพ เจาะเลือด “ตรวจภูมิแพ้” เพื่อการรักษาที่ตรงจุด ภูมิแพ้ เรียกว่าเป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับต้นๆ ทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยผู้ที่มีอาการแพ้จะมีสัญญาณเตือน เช่น เป็นหวัดบ่อย หรือเรื้อรัง เป็นๆ หายๆ เป็นเวลานาน มีผื่นคัน แดงตามผิวหนัง คันรอบดวงตา เป็นต้น หรือในบางรายที่มีอาการแพ้รุนแรง อาจมีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออกหลังจากได้รับสารก่อภูมิแพ้ ส่วนอาการแพ้ต่อสารที่พบมากในปัจจุบัน ได้แก่ ภูมิแพ้อากาศ ภูมิแพ้ผิวหนัง ภูมิแพ้อาหาร และภูมิแพ้แมลงสัตว์กัดต่อย ซึ่งหากเราทราบสาเหตุว่ามีความเสี่ยงต่อสารก่อภูมิแพ้ชนิดใด ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่ออาการแพ้ได้อย่างถูกต้อง

MORE ...